Menu

Under jazzfestivalen gjordes en populär visning av museet på lördagen.
I september har 4 grupper som kommit med buss, besökt museet. Max, Linnea och Petronella har bjudit på show och Lennart har guidat.

12 december invigs den nya utställningen med följande program:
-Staffan Heimerson, korrespondent och författare boende i Frankrike, kåserar över temat: "På slak lina i Söderhavet, mina mest exotiska cirkusbesök."
-Peter Kovacs kommunens ordförande och Anneli Sjöborg kultursekreterare inviger.
-Carlingar uppträder med cirkus och musikkonster.
-Bildspel av Roy Himsel.